Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów INFORMACJA ARCHIWALNA
Aktualizowany: 2023-12-11
Czym jest szafa sterownicza?

Szafa sterownicza jest sposobem na uporządkowanie skomplikowanej i zróżnicowanej aparatury oraz urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych, elektronicznych, programowalnych, a nawet pneumatycznych. Zróżnicowanych zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i znamionowych parametrów elektrycznych, takich jak napięcie, prąd, czy moc.
Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu elektrycznego przewidują, że „na sprzęcie elektrycznym powinny być uwidocznione jego cechy (parametry), których znajomość i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem prowadzi w sposób bezpośredni do zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego, a pośrednio do zapewnienia bezpieczeństwa w ogóle" (również nieelektrycznego).
Przejrzystość montażu pomaga znacząco w stosowaniu sprzętu elektrycznego zgodnie z jego przeznaczeniem przewidzianym przez producenta.
Na wstępie naszych rozważań warto zwrócić uwagę na zawarte w normie PN-EN 61439-1 dotyczącej rozdzielnic i sterownic, dwie definicje:

Rozdzielnicą i sterownicą niskonapięciową (szafą sterowniczą) nazywamy zestaw złożony z co najmniej jednego łącznika niskonapięciowego, wraz ze współpracującym wyposażeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizującym, zabezpieczającym, regulacyjnym i ze wszystkimi wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi, mechanicznymi
oraz częściami konstrukcyjnymi.
System rozdzielczy to pełny zakres komponentów mechanicznych i elektrycznych
(jak obudowy i szyny zbiorcze, jednostki funkcjonalne <np. regulatory, rejestratory, rozruszniki > itd.) tak jak został zdefiniowany przez pierwotnego producenta, który można złożyć zgodnie z instrukcjami pierwotnego producenta w celu wytworzenia różnych zestawów.
Na podstawie powyższych definicji widzimy jasno, iż szafa sterownicza wraz ze wszystkimi komponentami konstrukcyjnymi mechanicznymi oraz ewentualnie system przewodów szynowych (można go nazwać komponentem elektromechanicznym) stanowią rodzaj rusztowania, na którym wspiera się system rozdzielczy.
Stopniowe dążenie do standaryzacji produkowanych systemów pozwala na zdecydowaną redukcję wszelkiego rodzaju ryzyka. Widać to wyraźnie w rozwoju stosowanych sposobów
montażu (co pokazano na rysunku 1.) Jest to podejście bardzo porządkujące, wnoszące znaczący postęp do zwiększenia wydajności zarówno przy pierwotnych czynnościach montażowych, jak i utrzymaniu ruchu.
Systemowość znacząco ułatwia również znakowanie i identyfikowanie aparatury. Można powiedzieć, że niejako nawet ją wymusza. Dzięki przyjęciu konsekwencji wymaganej prawem,
oraz uszczegółowionej specyfikacjami technicznymi można uznać, że wiele rodzajów spotykanych w technice defektów jest eliminowanych. Szczególnie jeśli chodzi o uszkodzenia
obwodów wynikające z połączeń między elementami. W aspekcie wykluczania defektów zachęcamy do lektury normy PN-EN ISO 13849-2 „Walidacja". (...)
Pełną wersję artykułu można pobrać za darmo rejestrując się do naszego newslettera Cert Info >> 
Jak prawidłowo i zgodnie z prawem przygotować i połączyć rozdzielnice i sterownice z maszynami? Szczególnie te, wykonywane przez oddzielne firmy i dostarczane do głównych wykonawców, jako komponenty większej całości. Nasze szkolenie pozwala odpowiedzieć na to jakże ważne pytanie! Obejmuje ono zarówno:
• zagadnienia teoretyczne, umożliwiając dogłębne zrozumienie omawianych problemów, jak i
• konkretne wytyczne dla praktyków, poparte wieloma reprezentatywnymi przykładami.

Najbliższe szkolenie WEMRiS odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2023 r. we Wrocławiu oraz online live na żywo. Rejestracja na stronie >> 

Więcej aktualności merytorycznych w naszej bazie wiedzy >>

Podstawy prawne związane z system oceny zgodności produktówm dyrektywy UE, wykazy norm zharmoniowanych >>

Źródło:
http://certpartner.pl/szkolenia/otwarte/wem-ris/
Dodał:
Cert Partner sp z o.o.

Czytaj także