empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-04-03
Presostaty SUCO z nową ochroną przed nadciśnieniem

Firma SUCO rozszerza ochronę przed nadciśnieniem i na nowo definiuje pojęcie ciśnienia rozrywającego

Wyprodukowane w Niemczech presostaty marki SUCO są obecne niemal w każdej gałęzi przemysłu, w której ciśnienie pneumatyczne lub hydrauliczne wymagają wiarygodnego i bezpiecznego pomiaru, monitorowania oraz kontrolowania. Przez dekady swojego istnienia, mechaniczne presostaty firmy SUCO zyskały doskonałą reputację na całym świecie. Do grona klientów SUCO można zaliczyć znanych producentów w dziedzinach hydrauliki mobilnej, budowy maszyn i urządzeń oraz technologii medycznej i procesowej.
Oprócz szeregu dostępnych wariantów oraz zdefiniowanej odporności temperaturowej obejmującej ekstremalne warunki (NBR do -40°C, FFKM do 120°C), cechy presostatów mechanicznych SUCO obejmują długą żywotność oraz niespotykaną ochronę przed nadciśnieniem.
Poprzez ciągłą optymalizację procesów i komponentów, firmie SUCO udało się znacząco zwiększyć i tak już ponadprzeciętną odporność przełączników ciśnienia na nadciśnienie. Zostało to potwierdzone, między innymi, przez zewnętrzne, niezależne laboratorium testowe w ramach testu dynamicznej zmiany ciśnienia. Jednak przez prezentacją wyników testu należy zdefiniować kilka ogólnych pojęć.

 

Mechanical-pressure-switches-LQ.jpg

 

Szybkość zmiany ciśnienia, ciśnienie statyczne i dynamiczne
Zasadniczo rozróżnia się ciśnienie statyczne i dynamiczne w kontekście układów hydraulicznych lub pneumatycznych. Pojęcie ciśnienia statycznego opisuje ciśnienie wywierane przez statyczny płyn lub gaz na dany przedmiot (np. membranę presostatu). Jeżeli ciśnienie to zmienia się w czasie jest określane jako ciśnienie dynamiczne.
Szybkość zmiany ciśnienia (wzrost/spadek) wskazuję zmianę ciśnienia w czasie przy jego wzroście lub spadku. Szybkość zmiany ciśnienia jest określana w bar/s lub w bar/ms. Firma SUCO klasyfikuje zmiany ciśnienia poniżej wartości 100 bar/s jako ciśnienie statyczne.
Ochrona przed nadciśnieniem
Każdy przełącznik ciśnienia jest zaprojektowany dla określonego zakresu ciśnienia zależnie od konstrukcji i rodzaju materiału. Jeżeli w trakcie pracy presostatu występuje ciśnienie powyżej zdefiniowanego zakresu ciśnienia pracy, określa się ja jako nadciśnienie. Celem wyboru najlepiej dopasowanego presostatu do danej aplikacji, SUCO zdefiniowało bezpieczne nadciśnienia dla swoich wyrobów, dla których zachowują one swoją funkcjonalność i szczelność.
Ciśnienie rozrywające
Wszystkie przełączniki ciśnienia mają ograniczenia fizyczne dotyczące zastosowanego ciśnienia. Jeżeli jest ono zbyt wysokie, presostat może zostać zniszczony lub uszkodzony. Ciśnienie rozrywające określa ten limit. Przekroczenie tej wartości granicznej stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla człowieka, maszyny i środowiska.
Uogólniając, wyspecyfikowane dane dotyczące bezpieczeństwa nadciśnienia i ciśnienia rozrywającego są wartościami statycznymi. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, dopuszczalne ciśnienie dynamiczne musi wynosić 30-50% mniej od wartości ciśnienia statycznego.
Wyniki dynamicznego badania cyklicznych zmian ciśnienia
W trakcie procesu produkcyjnego SUCO regularnie przeprowadza badania produktów we własnym laboratorium testowych. Oprócz symulacji ekstremalnych warunków środowiskowych za pomocą testów temperaturowych, wibracyjnych i korozyjnych, w sposób ciągły przeprowadzane są statyczne i dynamiczne testy obciążenia ciśnieniowego. Statyczne ciśnienie rozrywające jest określane przy pomocy ręcznej pompy ciśnieniowej, natomiast dynamiczna odporność na nadciśnienie jest wyznaczana na stanowisku do badań wytrzymałościowych z szybkością zmiany ciśnienia do 5000 bar/s.

 

Pressure-diagram.png

 

Firma SUCO zleciła zewnętrznemu, niezależnemu laboratorium testowemu przeprowadzenie dynamicznego testu zmiany ciśnienia do 720 barów przy szybkości zmiany ciśnienia równej 1000 bar/s, celem zapewnienia niezależnej weryfikacji odporności ciśnieniowej produkowanych mechanicznych przełączników ciśnienia.
Testom poddano szereg mechanicznych presostatów membranowych oraz tłokowych. Na podstawie wyników testu można potwierdzić ponadprzeciętną odporność na nadciśnienie wszystkich przetestowanych przełączników ciśnienia. Niektóre serie przeszły cały test o łącznej ilości 1.5 miliona cykli przy różnych wartościach ciśnienia, do maksymalnej wartości 720 bar, bez awarii.
Zgodnie z wynikami, SUCO jeszcze bardziej rozszerzy wartości wytrzymałości na nadciśnienie statyczne. Co więcej, w przyszłości SUCO wyspecyfikuje wartości statycznego ciśnienia rozrywającego dla mechanicznych przełączników ciśnienia hex 24 i hex 27, które osiągną imponujące wartości sięgające 1000 bar.

Średnie ciśnienie rozrywające presostatów dostępnych na rynku płynów jest o ok. 20-30% wyższe od bezpiecznego nadciśnienia. Przy wartościach ciśnienia rozrywającego wyższego nawet o 1.75 razy od wartości nadciśnienia, SUCO uzyskuje znaczącą przewagę i może po raz kolejny wykazać się wiodącą na jakością.

 

Burst-Pressure.png

 


Poprzez ciągły rozwój swoich produktów firmie SUCO udało się jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo nadciśnienia oraz wartość ciśnienia rozrywającego swoich produktów. Ma to pozytywny wpływ na żywotność i bezpieczeństwo eksploatacji. Dzięki temu ulepszeniu grupa SUCO robi znaczący krok w kierunku zostania jednym z wiodących dostawców rozwiązań w dziedzinie monitorowania ciśnienia i technologii napędowej. Wraz z ponad 65 wyłącznymi partnerami handlowymi zapewnia ogólnoświatową obsługę klienta.

 

Czytaj także