empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-04-21
WDROŻENIE ERP W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM

Od momentu założenia w 1864 r. firma Gebr. Pfeiffer SE odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowoczesnej technologii w zakresie mielenia, przesiewania, odsiewania, osuszenia i kalcynacji. Produkty firmy Gebr. Pfeiffer SE takie jak: młyny przemysłowe, urządzenia do energooszczędnego i delikatnego suszenia wszystkich substancji mineralnych i sypkich produktów przemysłowych, czy maszyny do przesiewania wykorzystywane są przez klientów produkcyjnych na całym świecie.

Nadrzędnym celem producenta maszyn jest opracowanie innowacyjnych, specyficznych dla klienta rozwiązań systemowych, nawet w szybko zmieniającym się środowisku. Podstawą sukcesu jest szeroka paleta produktów, nowoczesne centrum techniczne, bogate możliwości projektowe i rozwojowe, własne zakłady produkcyjne i doświadczenie zebrane na przestrzeni lat. Aby lepiej kontrolować wszystkie procesy w firmie, Gebr. Pfeiffer postawił na kompletne rozwiązanie ERP proALPHA.

Gebr. Pfeiffer SE projektuje i produkuje młyny przemysłowe oraz instalacje techniczne do przetwarzania cementu, wapna, gipsu i ceramiki – specjalizuje się nie tylko w produkcji kontraktowej, ale także w montażu na placach budowy. Młyny mogą osiągać wagę nawet 100 ton, dlatego precyzyjne planowanie wszystkich zamówień i procesów jest niezbędne.

Skok sprzedaży związany z ożywieniem gospodarczym w 2010 r., przy jednoczesnym wzroście zamówień i liczby pracowników, a także udział produkcji stron trzecich skłoniły firmę do podjęcia decyzji o wyborze jednolitego, kompletnego systemu ERP. Podstawowy system IT miał wówczas 15 lat. Do tego dochodziły jeszcze liczne oddzielne rozwiązania wyspowe.

Ograniczone funkcjonalności i ogrom zduplikowanych zarejestrowanych danych przysparzały firmie „samych trudności". Producent podjął decyzję o wprowadzeniu rozwiązania proALPHA i tym samym zastąpił swoje dotychczasowe heterogeniczne środowisko IT. Wdrożenie oprogramowania zawierającego specyficzne rozszerzenia okazało się wyjątkowe pod wieloma względami.

KOORDYNACJA "ŁADUNKÓW" I AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Dzięki proALPHA firma optymalnie pokrywa swoje indywidualne wymagania, takie jak rozłożone zatwierdzenia zamówień, koordynację długich czasów trwania projektów, obszerne prace rozwojowe i konstrukcyjne, stale rozbudowywane struktury produktów, czy produkowanie na rynek lokalny i zewnętrzny. Powszechne jest, że zamówienia sprzedaży często nie są identyczne z logistycznym zakresem dostaw.

Tak więc zamówienie zawiera zwykle tylko jedną pozycję, a mianowicie: urządzenie. Przy dostawie odbieranych jest jednak do 150 części, w różnych formach i wielkości. Dostawy tego rozmiaru muszą być więc odpowiednio księgowane. Firma czerpie korzyści także ze zdarzeń utworzonych w proALPHA oraz przepływu pracy Workflow.

W przeszłości zamówienie było wprawdzie tworzone w systemie, ale następnie było drukowane, kopiowane i wysyłane za pośrednictwem poczty wewnętrznej. Dzisiaj za szybkie doręczenie zleceń odpowiadają grupy rozdzielników utworzone w systemie proALPHA.

PŁYNNE PRZEJŚCIE NA NOWY SYSTEM ERP

"Projekt był prawdziwym wyzwaniem" – informuje Kierownik IT Wolfgang Fuhr. Ze względu na liczne modyfikacje – niektóre konieczne, inne raczej "luksusowe", jak sam mówi – opóźniał się ustalony harmonogram prac. "Nie doceniliśmy złożoności funkcjonalnych modyfikacji." Obciążenie personelu przekroczyło pierwotne planowanie. "Dla normalnego projektu byłoby to wystarczające" – mówi Fuhr – "jednak w naszym szczególnym przypadku, nie". Tak więc planowany model wdrożenia z zamknięciem starego systemu, przeniesieniem wszystkich wartości inwentarza i zleceń produkcyjnych oraz wymiana wszystkich dokumentów roboczych odbyło się "płynnie": nowe zlecenie i zapasy zostały już utworzone w proALPHA, a dotychczasowe zlecenia zrealizowane zostały równolegle za pośrednictwem starego systemu.

AKTUALNE DANE PODSTAWOWE I DANE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI

Dzięki proALPHA znacznie poprawiła się przejrzystość w firmie. Po pierwsze dlatego, że rachunkowość i księgowość dostępne są teraz w jednym systemie. Także harmonogramy płatności i faktury obsługiwane są wyłącznie przez proALPHA. Z drugiej strony, wszystkie procesy handlowe i logistyczne odwzorowane są w systemie „jeden do jednego". I tak przykładowo następuje rozdzielenie na zlecenie logistyczne i handlowe. Dla każdej maszyny mielącej rejestrowany jest porządek logistyczny. Zamówienie handlowe zawiera cenę końcową urządzenia wraz z planem płatności i informacjami na temat akredytywy. Wyjątkowe jest także pojęcie "dziedziczenia" – z projektu sprzedaży do oferty, następnie do zlecenia, komisji, nośnika kosztów, aż do jednostki colli (najmniejszej jednostki w wysyłce towarów). Pomaga to określać i identyfikować zlecenia.

ROSNĄCE STRUKTURY PRODUKTÓW W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM

Po zatwierdzeniu zamówienia firma Gebr. Pfeiffer SE wykorzystuje trzy rodzaje struktury produktów: standardową, neutralną dla zlecenia oraz strukturę produktów dla zleceń projektowych i zleceń produkcyjnych. Podczas gdy zlecenie projektowe zawiera kompletne struktury produktów i stanowi podstawę dla wykazu części zamiennych, zlecenie produkcyjne zawiera jedynie struktury produktów do produkcji własnej i dzieli pozycje na jednostki, które mają być wysyłane. Struktura produktu rośnie wówczas od dołu do góry. Z kolei w przypadku zleceń projektowych można na przykład przenosić całe podzespoły w odpowiednie miejsce w strukturze BOM za pomocą polecenia "Przenieś strukturę produktu".

MIEJSCE KOMISJONOWANIA JAKO CENTRALNA STREFA

W logistyce i komisji występuje ten sam obraz. Także tutaj całkowita realizacja odbywa się przez proALPHA. Wszystko można przedstawić i uruchomić, łącznie z etykietowaniem najmniejszej jednostki opakowaniowej. Centralnym narzędziem jest tu tak zwane miejsce komisji. Zbiera ono wszystkie artykuły i podzespoły do wysyłki. Uporządkowane jest zgodnie z numerami komisji łącznie w 18 obszarach, które posiadają różne listy robocze. Zostało ono również opracowane specjalnie na potrzeby firmy.

WYSIŁEK SIĘ OPŁACIŁ

"Wiele zainwestowaliśmy, ale też wiele osiągnęliśmy" – podsumowuje Fuhr. Praktycznie wszystkie wymagania zostały spełnione. Procesy w firmie Gebr. Pfeiffer SE przebiegają szybciej i są bardziej transparentne. Firma rozważa obecnie dalsze możliwości zastosowania zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS), aby w przyszłości jeszcze bardziej precyzyjnie określać terminy dostaw.

TECZKA PRODUKTU - ODZWIERCIEDLENIE CAŁEJ HISTORII PRODUKTU

Firma Gebr. Pfeiffer SE chciała również mieć większą przejrzystość w zakresie zarządzania usługami serwisowymi i częściami zamiennymi. Pomocna okazała się w tym teczka produktu, która jest odzwierciedleniem aktualnego stanu danej maszyny, jak również jej historii. Tworzona jest na podstawie zlecenia konstrukcyjnego. W przypadku serwisu bądź wymiany jakiejś części, informacje o odpowiednich zleceniach serwisowych lub naprawczych zapisane zostają w teczce produktu.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • Płynne wdrożenie nowego systemu, które nie utrudniał codziennej pracy w firmie
 • Przejrzyste i spójne wyświetlenie wszystkich zleceń produkcyjnych oraz projektów rozłożonych w czasie, przy jednocześnie obszernych pracach rozwojowych i konstrukcyjnych, zmieniających się strukturach materiałowych oraz produkcji lokalnej i zewnętrznej
 • Szybka, elektroniczna i dokładna dostawa dokumentów w magazynie oraz zarządzanie zamówieniami za pomocą grupy rozdzielników
 • Przejrzystość w zakresie serwisu i zarządzania częściami zamiennymi dzięki elektronicznym teczkom produktów
 • Jasna identyfikacja i jednoznaczne przyporządkowanie ofert, zamówień i indywidualnych nośników kosztów za pomocą "dziedzicznych" haseł

GEBR. PFEIFFER SE - FAKTY I DANE

NAZWA: Gebr. Pfeiffer SE
STRONA WWW: www.gebr-pfeiffer.com
LOKALIZACJE:

 • Kaiserslautern/Niemcy
 • Pembroke Pines/USA
 • Uttar Pradesh/Indie
 • Peking/Chiny
 • Dubai/Zjednoczone Emiraty Arabskie


PRODUKTY: Elektryczne młyny i maszyny przemysłowe do przesiewania, odsiewania, osuszenia, kalcynacji
LICZBA PRACOWNIKÓW: ponad 450 (2014)
OBRÓT: ponad 100 mln euro (2014)

DLACZEGO PROALPHA?

 • Zastąpienie dotychczasowej infrastruktury IT zawierającej wiele rozwiązań jednym zintegrowanym systemem ERP
 • Elastyczne możliwości dostosowania do indywidualnych wymagań producenta kontraktowego

"Poszczególne części do jednego zamówienia często zajmują połowę ładunku na statku. Musimy więc mieć możliwość zaksięgowania tego rodzaju dostawy." 
Wolfgang Fuhr, Kierownik IT, Gebr. Pfeiffer SE

Autor:
proALPHA Polska
Źródło:
www.erp-dla-produkcji.pl
Dodał:
proALPHA Polska Sp. z o.o.

Czytaj także