Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-07-23
CAM Express
Producent:
Siemens

Konfiguracje programu, przeznaczone dla określonych zastosowań. CAM Express jest dostępny w następujących konfiguracjach, przeznaczonych dla różnorodnych zastosowań:
• 2 ½ – Axis Machining,
• 3 – Axis Machining,
• Mill – turn Machining,
• Advanced Machining.

Niezależność od systemów CAD
CAM Express został stworzony tak, aby funkcjonować niezależnie od jakiegokolwiek systemu CAD. Program został wyposażony w najnowocześniejsze translatory, przeznaczone do importu danych.

Integracja z Solid Edge i NX
CAM Express może być zintegrowany z oprogramowaniem CAD (NX oraz Solid Edge®) firmy SIEMENS. Dostępny jest wówczas w tych samych konfiguracjach, które przedstawiono powyżej.

Łatwość wdrożenia
Biblioteka postprocesorów o n-line umożliwia dostęp o n-line do biblioteki postprocesorów. Użytkownicy mogą łatwo wyszukać i pobrać pliki postprocesorów, a następnie zastosować je bezpośrednio w programie CAM Express, co oszczędza czas i ułatwia uzyskanie pełnej wydajności. Zestawy pomocnicze do obsługi obrabiarek. Zaawansowane obrabiarki wymagają najnowocześniejszych postprocesorów oraz kompletnych symulacji ich pracy w 3D. SIEMENS ściśle współpracuje z producentami obrabiarek, w celu tworzenia i oferowania na rynku kombinacji rozwiązań tego typu wraz z przykładami procesów technologicznych, gotowymi zestawami nastaw obrabiarek i dokumentacji.

Prostota używania
Okna nawigacyjne CAM Express wykorzystuje szereg czytelnych okien nawigacyjnych, do zarządzania podstawowymi funkcjami. Dzięki temu bardzo zaawansowane oprogramowanie może być tak łatwe w użyciu.
Szablony procesów obróbczych są powszechnie wykorzystywane podczas pracy z CAM Express. Umożliwiają zapamiętanie oraz ponowne zastosowanie określonych strategii obróbczych, zbiorów geometrii, nastaw obrabiarek, operacji technologicznych i wybranych narzędzi. Ich wykorzystanie jest wyjątkowo łatwe i jednocześnie przyczynia się do uproszczenia wielu zadań programowania NC. Kreator procesów technologicznych.
Stosowanie kreatorów umożliwia zautomatyzowanie programowania NC na niespotykanym dotychczas poziomie. Większość Użytkowników rozpocznie ich wykorzystywanie bez najmniejszego problemu. CAM Express umożliwia tworzenie kreatorów metodą „przeciągnij i upuść”.
Zakres możliwości CAM Express dostarcza szeroką gamę wszechstronnych rozwiązań do programowania NC. Dzięki temu eliminuje się potrzebę posiadania wielu różnych aplikacji CAM, a także ponoszenia związanych z tym kosztów. CAM Express umożliwia radykalne zwiększenie stopnia elastyczności pracy, jak również maksymalizację korzyści wynikających z inwestycji w jedno spójne i uniwersalne oprogramowanie.

Wiercenie – obejmuje cykle wiercenia, rozwiercania, wytaczania, gwintowania. Możliwe jest zdefiniowanie cykli Użytkownika, jak również automatyczne programowanie operacji wykonywania otworów oparte na rozpoznawaniu przez system odpowiednich cech obrabianej geometrii.

Frezowanie 2 ½ -osiowe – wzory zgrubnej obróbki 2 ½ – osiowej mogą być zastosowane poprzez wskazanie granic obrabianego obszaru lub na podstawie geometrii bryły. Prowadzenie narzędzia wg metody zig-zag, definiowanie zmiennych naddatków, a także frezowanie wgłębne to tylko niektóre z przykładów zagadnień do rozpatrzenia podczas generowania ścieżki narzędzia. Dostępne jest generowanie ścieżek trochoidalnych podczas zgrubnej obróbki szybkościowej, automatyczne wykrywanie wybranych cech geometrycznych modelu ułatwiające programowanie obróbki rowków i ścianek.

Toczenie – kompleksowe rozwiązanie, będące wystarczająco przystępne, by stosować je w prostych programach, a jednocześnie tak wszechstronne, aby umożliwić wykonanie złożonej geometrii z wykorzystaniem obróbki wieloma wrzecionami lub wieloma głowicami. System umożliwia obróbkę detali zapisanych w postaci bryły, modelu krawędziowego 3D, a także profilu 2D.

Frezowanie 3-osiowe – przeznaczone do obróbki zgrubnej, usuwania resztek, obróbki półwykańczającej oraz wykańczającej powierzchni konturowych. Oferuje kompletny zbiór strategii frezowania, celem ułatwienia obróbki przedmiotów o skomplikowanych kształtach. Uwzględniono również dodatkowe funkcje, przeznaczone dla obróbki szybkościowej.

Elektroerozyjne wycinanie drutowe (Wire EDM) – kompleksowe rozwiązanie służące do programowania 2- oraz 4-osiowych wycinarek drutowych EDM. Dostępny jest szeroki zakres operacji, m.in.: profilowanie w wielu przejściach, operacje wire reversing oraz area removal.

Frezowanie 5-osiowe – CAM Express zapewnia wysoce elastyczne i zintegrowane rozwiązania do programowania obróbki 5-osiowej. Uwzględniają o ne m.in. zautomatyzowanie wielu złożonych zadań, takich jak wskazywanie geometrii oraz szczegółowe kontrolowanie sposobu prowadzenia narzędzia podczas skomplikowanej obróbki.

Symulacja obróbki – w systemach konkurencyjnych, symulacje obróbki są realizowane jedynie na podstawie kodu NC, czego efektem mogą być jej niedokładne wyniki. CAM Express przeprowadza symulację obróbki na podstawie analizowanych jednocześnie: właściwości kinematycznych maszyny oraz szczegółowych danych z postprocesora. Skutkiem powyższego jest uzyskanie tak dokładnej symulacji obróbki, jak to tylko możliwe.

Synchronizacja – narzędzie umożliwiające graficzne prezentowanie nieograniczonej liczby kanałów wraz z wizualizacją określonego kodu NC. Uwagę zwracają wykresy czasowe realizowanych procesów. Kod typu „Rozpocznij i Poczekaj” kontroluje realizację wszystkich faz wytwarzania. Możliwe jest również łatwe zsynchronizowanie egzekwowania różnych kodów NC. Manager Synchronizacji jest bezpośrednio połączony z wewnętrznym postprocesorem systemu i jest uruchamiany na podstawie danych wyjściowych postprocesora, dzięki czemu zagwarantowana jest wysoka dokładność obróbki.
CAM Express oferuje możliwości niedostępne w innych systemach lub wymagające wniesienia dodatkowej opłaty. Programiści NC potrzebują kompletnego zestawu rozwiązań, które nie tylko umożliwią wykonanie niezbędnych zadań, ale również spowodują zwiększenie jakości prowadzonych prac i skrócenie czasu ich trwania.

Weryfikacja ścieżki narzędzia
Umożliwia natychmiastową wizualizację wygenerowanej ścieżki narzędzia, z jednoczesną wizualizacją sposobu usuwania materiału. Dodatkowo pomocne są polecenia do dynamicznego powiększania / pomniejszania oraz obracania i przesuwania obserwowanego obszaru obróbki.

Środowisko zespołu
Wykorzystując polecenia CAM Express do tworzenia zespołów, można zamodelować wszystkie elementy znajdujące się na stole obrabiarki np. elementy mocujące, pozycjonujące, etc.

Dokumentacja warsztatowa
CAM Express automatycznie generuje dokumentację warsztatową wraz z arkuszami nastaw obrabiarek, spisem operacji i zabiegów technologicznych, a także listą zastosowanych narzędzi obróbczych. Dane wyjściowe mogą zostać zapisane w postaci kodu ASCII lub w formacie HTML, umożliwiając dostęp poprzez Intranet.

Biblioteki
Biblioteki mogą zawierać dane dotyczące rodzajów wykorzystywanych narzędzi i obrabiarek, preferowanych parametrów skrawania, a także stosowanych szablonów i postprocesorów. Umożliwia to łatwe wyszukiwanie oraz wielokrotne wykorzystanie. Podczas definiowania operacji technologicznych, dane dotyczące parametrów określonej obróbki są pobierane z bibliotek w sposób automatyczny.

Każdy pakiet CAM Express zawiera również:
• Pełen komplet translatorów plików CAD,
•Bazę danych parametrów skrawania, rozbudowaną o dodatkowe, informacje technologiczne dla najczęściej stosowanych materiałów,
• Kompleksowy system pomocy o n-line,
• Dostęp do biblioteki postprocesorów o n-line, bezpośrednio z poziomu CAM Express.

Obróbka szybkościowa HSM
Stosowanie obrabiarek szybkościowych HSM całkowicie odmieniło branżę wytwarzania form wtryskowych i wykrojników. Lepsza jakość obrabianych powierzchni, większa dokładność wyrobów, zmniejszenie zapotrzebowania na elektrody oraz skrócenie czasu wytwarzania to główne korzyści, które odnoszą wytwórcy, będący w stanie wydajnie programować obrabiarki tego typu.
Użytkownicy CAM Express mogą czerpać korzyści z najnowocześniejszych technologii generowania ścieżek narzędzi. Do ich dyspozycji oddano bazy danych, zawierające bogate zasoby wiedzy inżynierskiej oraz sprawdzone metody obróbcze. Dzięki temu Użytkownicy są w stanie programować obrabiarki HSM w sposób łatwy i wydajny.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży maszyn i narzędzi do obróbki.

Dystrybutor

Cador Consulting sp. z o.o.

Adres: Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

Nr telefonu: (058) 782-02-80 Skopiuj

Faks: (058) 763-03-86 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal obrabiarki.xtech.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...