Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-11-15
M74 Miernik instalacji elektrycznych
Producent:
HT Instruments
Numer katalogowy:
M74

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim.

M74 jest autentycznie przenośnym przyrządem.

Firma HT sugeruje instalatorom, którzy pracują głównie przy domowych instalacjach, aby zawsze mieć pod ręką M74.
Oto przyczyna: przyrząd jest bardzo łatwy w użyciu, ma bardzo małe rozmiary oraz wykonuje automatycznie wszystkie konieczne pomiary w celu ustalenia prawidłowości oraz zapewniania bezpieczeństwa instalacji w budynkach.

Użycie M74 zawsze przed rozpoczęciem prac, na już istniejących instalacjach, których instalator nie zna wystarczająco dobrze oraz ponowne użycie przyrządu na zakończenie pracy, zagwarantuje konieczne bezpieczeństwo instalatorowi oraz użytkownikom instalacji.

Mimo bardzo małych wymiarów, przyrząd oferuje wiele możliwości pracy. M74 jest używany do badania bezpieczeństwa instalacji elektrycznych: do pomiarów rezystancji pętli bez wyzwalania RCD, badania wyłączników RCD typu A i AC, rezystancji izolacji oraz ciągłości ochronnych połączeń wyrównawczych.

W celu uczynienia go wszechstronnym i w pełni funkcjonalnym dla każdego użytkownika, przyrząd został wyposażony w innowacyjną funkcję AUTO: po wyborze tej funkcji i ustawieniu tylko wartości prądu RCD, M74 podłączony do gniazda sieciowego, przeprowadza sekwencyjnie następujące pomiary: rezystancji pętli bez wyzwolenia, testy RCD oraz rezystancji izolacji.
Na zakończenie testu AUTO, przyrząd pokazuje wszystkie wyniki łącznie z oceną, czy są one zgodne, czy nie są zgodne z normami poprzez pokazanie symboli OK lub NOT OK

M74 posiada wiele dodatkowych funkcji: sprawdzenie kolejności faz, pomiar prądu upływu za pomocą opcjonalnych cęgów oraz funkcje multimetru do pomiaru wartości skutecznych True RMS napięć i prądów.

Cechy szczególne

 • Ciągłość przewodów ochronnych prądem 200mA
 • Rezystancja izolacji napięciami 250, 500VDC
 • Czas wyzwolenia wyłączników standardowych typu AC (do 300mA) oraz typu A (30mA)
 • Wyznaczenie prądu wyzwolenia wyłączników RCD standardowych typu AC i A (30mA)
 • Rezystancja pętli bez wyzwolenia RCD
 • Funkcja AUTO (rezystancja pętli bez wyzwolenia, testy RCD, rezystancja izolacji)
 • Wskazanie kolejności faz 1- i 2-biegunowo
 • Napięcie DC/AC TRMS
 • Prąd DC/AC TRMS
 • Pomiar rezystancji i ciągłości
 • Funkcje Data HOLD, MAX/MIN/AVG
 • Funkcja PEAK dla napięcia i prądu
 • Pomiar prądu upływu (z opcjonalnymi cęgami HT96U)
 • Bezpieczeństwo: IEC/EN61010-1
 • Kategoria pomiarowa: CATIII 550V
 • Zasilanie bateriami typu AA 4x1,5V
 • Wymiary: 240x100x45mm
 • Waga (z bateriami): około 630g

Dane techniczne

 • Bezpieczeństwo: IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1-2-3-4-6-7
 • Izolacja: podwójna
 • Stopień zapylenia: 2
 • Kategoria pomiarowa: CAT III 550V (faza do ziemi, faza do fazy)
 • Maksymalna wysokość użycia: 2000m
 • Przetwornik: ADC 16-bitowy, TRMS
 • Szybkość pomiarów: 64 razy/sekundę
 • Szybkość odświeżania wyświetlacza: 2 razy na sekundę
 • Wymiary: 240 x 100 x 45mm
 • Waga: 630g
 • Zasilanie: 4 szt. baterii typu AA, LR6
 • Sygnalizacja rozładowania baterii na wyświetlaczu
 • Automatyczny wyłącznik zasilania
 • Wyświetlacz: 4 LCD z max licznika 9999
 • Zakres temperatury pracy: 0°C ÷ 40°C
 • Wilgotność względna pracy: <70% RH
 • Zakres temperatury magazynowania: -10°C ÷ 60°C
 • Wilgotność względna magazynowania: <70% RH

Napięcie DC/AC TRMS

Zakres                Rozdzielczość          Dokładność DC               Dokładność AC (30 ÷ 70Hz)
1,0 ÷ 999,9mV       0,1mV       ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)       ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)
1,000 ÷ 9,999V     0,001V       ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)       ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)
10,00 ÷ 99,99V      0,01V         ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)      ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)
100,0 ÷ 605,0V       0,1V          ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)      ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)

Dokładność AC (70 ÷ 400Hz): ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
Impedancja wejściowa: 1MΩ
MAX, MIN, AVG, PEAK, dokładność: ±(5,0% odczytu + 2 cyfry); czas odpowiedzi: 500ms (MAX, MIN, AVG), 1ms (PEAK)
Max współczynnik szczytu: 3,0: V<1,0V; 1,5: V≥1,0V

Prąd DC/AC TRMS (z zewnętrzną przystawką cęgową)

Zakres                 Rozdzielczość            Dokładność DC              Dokładność AC (30 ÷ 70Hz) 
1,0 ÷ 999,9mV        0,1mV         ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)      ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)
1,000 ÷ 1,200V 0,001V

Dokładność AC (70 ÷ 400Hz): ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
Impedancja wejściowa: 1MΩ
Wytrzymałość: max 605V AC RMS
UWAGA: Podane dokładności nie obejmują dokładności przystawki cęgowej
MAX, MIN, AVG, PEAK, dokładność: ±(5,0% odczytu + 2 cyfry); czas odpowiedzi: 500ms (MAX, MIN, AVG), 1ms (PEAK)
Minimalny prąd wejściowy: 1mV x współczynnik przekładni cęgów
Max współczynnik szczytu: 3,0: V<1,0V; 1,5: V≥1,0V

Pomiar częstotliwości przewodami

Zakres                Rozdzielczość             Dokładność                    Impedancja wejściowa
30,0 ÷ 199,9Hz      0,1Hz          ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)                     1MΩ
200,0 ÷ 400,0V       1Hz           ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)                     1MΩ

Napięcie wejściowe: 1mV ÷ 605,0V

Pomiar częstotliwości cęgami

Zakres                Rozdzielczość             Dokładność                          Wytrzymałość
30,0 ÷ 199,9Hz       0,1Hz           ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)           max 605V AC RMS
200,0 ÷ 400,0V        1Hz            ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)            max 605V AC RMS

Napięcie wejściowe: 1mV ÷ 1,0V

Rezystancja i test ciągłości

Zakres                 Rozdzielczość             Dokładność               Brzęczyk     
0,00 ÷ 39,99Ω        0,01Ω         ±(1,0% odczytu + 5 cyfr)      R<40Ω
40,00 ÷ 399,9Ω       0,1Ω          ±(1,0% odczytu + 5 cyfr)      R<40Ω
400,0 ÷ 3999Ω         1Ω            ±(1,0% odczytu + 5 cyfr)      R<40Ω
4,00 ÷ 39,99kΩ        10Ω          ±(1,0% odczytu + 5 cyfr)      R<40Ω

Wytrzymałość: max 605V AC RMS przez 1 minutę

Kolejność faz i zgodność faz

Metoda pomiarowa                  Napięcie pracy (V)                           System
1 przewód pomiarowy (1W)    90 ÷ 315 (Faza - Ziemia)       do 315V (Faza - Ziemia)
                                           90 ÷ 315 (Faza - Ziemia)       do 550V (Faza - Faza)
2 przewody pomiarowe (2W)  90 ÷ 315 (Faza - Neutralny)   do 315V (Faza - Ziemia)
                                           do 315V (Faza - Ziemia)         do 550V (Faza - Faza) (*)

Max współczynnik szczytu: 1,5V; zakres częstotliwości: 45 ÷ 65Hz
(*) Pomiar dwuprzewodowy może być wykonywany również międzyfazowo w systemach bez przewodu neutralnego, nawet z jedną fazą do ziemi, ale zawsze z napięciem międzyfazowym do 550V

Ω 0,2A: Ciągłość prądem 200mA

Zakres                 Rozdzielczość              Dokładność                    Wytrzymałość
0,00 ÷ 19,99Ω         0,01Ω           ±(5,0% odczytu + 3 cyfry)     max 605V AC RMS
20,00 ÷ 99,99Ω        0,1Ω            ±(5,0% odczytu + 3 cyfry)     max 605V AC RMS

Prąd pomiarowy: >200mA DC do 5Ω (łącznie z rezystancją przewodów pomiarowych)
Dokładność prądu pomiarowego: 1mA
Napięcie rozwarcia: 4<Vo<24V

MΩ: Rezystancja izolacji 250, 500V DC

Zakres                  Rozdzielczość              Dokładność                    Wytrzymałość
0,00 ÷ 19,99MΩ      0,01MΩ          ±(5,0% odczytu + 2 cyfry)     max 605V AC RMS
20,00 ÷ 199,9MΩ     0,1MΩ           ±(5,0% odczytu + 2 cyfry)     max 605V AC RMS
200 ÷ 999MΩ(*)       1MΩ            ±(10,0% odczytu + 2 cyfry)    max 605V AC RMS

(*) Dla napięcia pomiarowego 500V DC. Dla napięcia 250V DC zakres wynosi: 200 ÷ 499MΩ
Automatyczna zmiana zakresów
Napięcie rozwarcia: <1,3 x V0
Dokładność napięcia nominalnego: -0% ÷ +10%
Prąd zwarcia: <3,0mA
Nominalny prąd pomiarowy: 1mA przy 1kΩ x Vnom (1mA przy 500kΩ)

RCD: Test czasu wyzwolenia dla typów AC oraz A

Zakres                 Rozdzielczość               Dokładność                    Wytrzymałość
2 ÷ 300ms                1ms          ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)       max 605V AC RMS

Typy RCD: AC, A oraz G (standardowe - general)
Napięcie Faza do Ziemi / Faza do Neutralnego: 100 ÷ 265V
Prądy pomiarowe: 30mA, 30mA x 5, 100mA, 300mA (typ AC), 30mA (typ A)
Częstotliwość: 50Hz ±0,5Hz / 60Hz ±0,5Hz

RCD: Test prądu wyzwolenia

Typ RCD              IΔN         Zakres IΔN [mA]       Rozdzielczość          Dokładność
AC, A (General)    30mA     6,00 ÷ 33,0                 0,5mA            -0%, +10% IΔN

Napięcie Faza do Ziemi / Faza do Neutralnego: 100 ÷ 265V
Częstotliwość: 50Hz ±0,5Hz / 60Hz ±0,5Hz

Ra: Pomiar całkowitej rezystancji uziemienia

Prąd pomiarowy                Zakres            Rozdzielczość              Dokładność
15mA                          1 ÷ 1999Ω                1Ω            ±(5,0% odczytu + 2 cyfry)
100mA                      0,1 ÷ 199,9Ω             0,1Ω           ±(5,0% odczytu + 3 cyfry)

Wytrzymałość: max 605V AC RMS
Napięcie Faza do Ziemi: 110 ÷ 265V; częstotliwość: 50Hz ±0,5Hz / 60Hz ±0,5Hz
Nominalne napięcie używane do obliczenia spodziewanego prądu zwarcia:
127V jeżeli 100V≤Vzmierzone<150V
230V jeżeli 150V≤Vzmierzone<265V

Spełniane normy

 • Znak CE
 • IEC/EN61557-1
 • IEC/EN61557-2
 • CEI 64-8
 • CEI 64-8 612.3 .4 .5
 • IEC/EN61557-4
 • IEC/EN61557-6
 • EMC 2004/108/CE Dyrektywa
 • LVD 2006/95/CE Dyrektywa
 • EN 61008
 • IEC/EN61557-7
 • CEI 64-8 612.2
 • TIA 568B
 • IEC/EN 61010-1
 • IEC/EN61557-3
 • EMC: IEC/EN61326

Przyrząd spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (LVD) 2014/35/EU oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU.

Przyrząd spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/CE.

Więcej informacji:

https://tomtronix.pl/ht/m74.aspx

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży maszyn i narzędzi do obróbki.

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal obrabiarki.xtech.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...