empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2024-03-28
Oscyloskopy Siglent Seria SDS2000X-E
Producent:
Siglent
Numer katalogowy:
SDS2000X-E

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim.

Nowa seria oscyloskopów SDS2000X-E z technologią SPO jest dostępna w dwóch pasmach 200MHz i 350MHz. Każdy model ma maksymalną szybkość próbkowania 2 GSs/s i standardowy bufor pamięci 28 Mpts. Najczęściej używane funkcje są dostępne bezpośrednio poprzez przyciski funkcyjne.

Seria SDS2000X-E wykorzystuje nową technologię SPO. Z jej doskonałą odtwarzania sygnałów, szum tła jest niższy niż podobne przyrządy na rynku. Posiada minimalny zakres wejściowy odchylania pionowego 500µV/div, innowacyjny cyfrowy system wyzwalania o wysokiej czułości i małym dryfcie, szybkość przechwytywania przebiegów 400 000 ramek/sek. (tryb sekwencyjny). Posiada również funkcję 256-poziomowego stopniowania intensywności i funkcję temperatury barwowej wyświetlania przebiegów, które do tej pory nie są spotykane w innych modelach tej klasy.

Najnowsze oscyloskopy Siglenta oferują wsparcie dla rozbudowanych trybów układu wyzwalania łączenie z wyzwalaniem i dekodowaniem magistral szeregowych. Historia rejestrowanych przebiegów i sekwencyjne wyzwalanie pozwala na przechwytywanie, magazynowanie i analizę wydłużonych przebiegów. Posiada również dużą pamięć FFT. Ta matematyczna funkcja używa do 1M próbek dla obliczenia FFT, zapewniając SDS2000X-E bardzo wysoką rozdzielczość częstotliwości.

Sprzętowy co-procesor wykonuje rzeczywisty szybki pomiar i obliczenie dla wszystkich 28M punktów próbek, w ten sposób jest zapewnione minimalne zniekształcenie analizy.

Wspiera również przeszukiwanie i nawigację, wykres odpowiedzi częstotliwościowej, 16 kanałową cyfrową analizę stanów logicznych MSO (opcja), zewnętrzny moduł USB generatora funkcji 25MHz AWG (opcja), USB adapter WIFI do bezprzewodowego sterownia i monitorowania (opcja), dedykowana aplikacja, która pozwala na zdalne sterowanie poprzez przeglądarkę WEB.

Możliwości i wysoka jakość działania oscyloskopów serii SDS2000X-E jest nie do osiągnięcia gdziekolwiek indziej w tej cenie.

Cechy szczególne

- Dostępne modele:
    - SDS2202X-E z pasmem 200MHz, 2 kanały,
    - SDS2352X-E z pasmem 350MHz, 2 kanały,
- Szybkość próbkowania w czasie rzeczywistym 2 GSa/s (1 GSa/s na kanał, jeżeli dwa kanały są aktywne),
- Najnowszej generacji technologia SPO:
     - szybkość przechwytywania przebiegów do 110.000 wfm/s (tryb normal) i 400.000 wfm/s (tryb sekwencyjny),
     - wsparcie dla 256-poziomowego stopniowania intensywności i tryb temperatury barwy,
     - długość bufora pamięci do 28Mpts,
     - cyfrowy system wyzwalania,
- Inteligentny system wyzwalania: Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern,
- W standardzie wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych, wspiera protokoły: IIC, SPI, UART, CAN, LIN,
- Wyzwalanie wideo, wspiera HDTV,
- Mały szum tła ze skalą napięć od 500μV/div do 10V/div,
- 10 typów przycisków funkcyjnych wspierających: Auto Setup, Default, Cursors, Measure, Roll, History, Display/Persist, Clear Sweep, Zoom and Print,
- Tryb segmentowej akwizycji (sekwencyjny), dzieli maksymalną długość rekordu na wiele segmentów (aż do 80.000), zgodnie ze stanem wyzwalacza ustawionym przez użytkownika, z bardzo małym czasem martwej strefy do przechwytywania sporadycznych zdarzeń,
- Funkcja rejestracji historii przebiegów (maksymalna długość rejestrowanego przebiegu wynosi 80.000 ramek),
- Funkcja automatycznego pomiaru dla 38 parametrów, również statystyka pomiaru, Zoom, bramkowanie, obliczanie, historia i odniesienie,
- 1 Mpt FFT,
- Funkcje obliczanie i pomiaru używana dla wszystkich danych punktów próbkowania w pamięci (do 28 Mpts),
- Funkcje matematyczne (FFT, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, całkowanie, różniczkowanie, pierwiastek kwadratowy),
- Przycisk Preset może być dostosowany do ustawień użytkownika lub domyślnych ustawień fabrycznych,
- Tryb bezpieczeństwa Erase (kasowanie),
- Szybka, sprzętowa funkcja Pass/Fail,
- Analiza stanów logicznych 16 kanałów (MSO) (opcja),
- Wykres odpowiedzi częstotliwościowej,
- Przeszukiwanie i nawigacja,
- USB moduł generatora (AWG) (opcja),
- USB adapter WIFI,
- Sterowanie z poziomu przeglądarki WEB,
- Duży 7 calowy wyświetlacz TFT-LCD z rozdzielczością 800 x 480 px,
- Wiele typów interfejsów: USB Host, USB Device (USB-TMC), LAN, Pass/Fail, Trigger Out,
- Wspiera komendy zdalnego sterowania SCPI
- VXI-11+SCPI, Telnet (port 5024) +SCPI i gniazdo (port 5025) +SCPI programowanie poprzez LAN,
- Wspiera sterowanie WEB i wirtualny panel sterujący przyrządu dla PC oraz urządzeń mobilnych,
- Szybkość odświeżania do 10 razy/sek. bliski rzeczywistej szybkości odświeżania,
- Wbudowany Help online.

Max szybkość próbkowania 2 GSa/s, długość rekordu do 28 Mpts
Sprzętowy zoom i bufor pamięci (28 Mpts) umożliwiają użycie wysokich szybkości próbkowania do przechwytywania większej ilości sygnału i następnie szybki zoom, aby zobaczyć więcej szczegółów w każdym sygnale.

Szybkość przechwytywania przebiegu do 400 000 wfm/s
Z szybkością przechwytywania przebiegów do 400 000 wfm/s (tryb sekwencyjny), oscyloskop może łatwo przechwycić sporadyczne lub mało prawdopodobne przypadki.

Funkcja dekodowania magistral szeregowych (standard)
Wyświetla i dekoduje sygnały w formie listy. Informacja o protokole magistrali może być szybko i intuicyjnie wyświetlana w formie tabeli.

Tryb historii
Odtwarzanie ostatnio wyzwalanych przebiegów przy użyciu funkcji historii.
Segmentowa pamięć kolekcji przechowuje wyzwolone przypadki w wielu segmentach pamięci do 80 000.
Każdy segment magazynuje wyzwolone przebiegi łącznie ze znacznikiem czasu dla każdej ramki.

Prawdziwy pomiar do 28 Mpts punktów
SDS2000X-E może zastosować automatyczne pomiary na wszystkich próbkach danych do 28Mpts. Zapewnia dokładność pomiarów w czasie gdy co-procesor zmniejsza czas pomiaru i zwiększa łatwość użytkowania.

1 Mpunkt FFT
Nowy matematyczny koprocesor umożliwia analizę FFT w przychodzących sygnałach używając, aż do 1 miliona próbek na przebieg. Zapewnia to wysoką rozdzielczość częstotliwości z dużą szybkością odświeżania. Funkcja FFT wspiera również różnorodne okna funkcji, tak więc może adaptować się do różnego spektrum potrzeb pomiarowych.

Sprzętowa o dużej szybkości działania funkcja Pass/Fail
SDS2000X-E wykorzystuje sprzętową funkcję Pass/Fail, wykonująca do 40.000 decyzji Pass/Faill w każdej sekundzie. Łatwe generowanie definiowanych przez użytkownika wzorów testów zapewniają porównanie z maską przebiegu, czyniąc ją właściwą dla długotrwałego monitorowania sygnałów lub automatycznego testowania na linii produkcyjnej.

16 cyfrowych kanałów / MSO (opcjonalne)
16 kanałów cyfrowych umożliwia użytkownikowi wyzwalanie, obserwację i dekodowanie jednocześnie kanałów analogowych i cyfrowych.

Moduł USB generatora funkcji 25MHz AWG -SAG1021 (opcjonalne)
Opcjonalny 25MHz arbitralny generator funkcyjny działa przy podłączeniu do USB Host. Zawiera funkcje sinus, prostokąt, rampa, impuls, hałas, DC i 45 dodatkowo wbudowanych przebiegów. Arbitralne przebiegi mogą być edytowane w programie na PC Siglent EasyWave.

Moduł USB generatora funkcji 25MHz AWG -SAG1021 (opcjonalne)
Opcjonalny 25MHz arbitralny generator funkcyjny działa przy podłączeniu do USB Host. Zawiera funkcje sinus, prostokąt, rampa, impuls, hałas, DC i 45 dodatkowo wbudowanych przebiegów. Arbitralne przebiegi mogą być edytowane w programie na PC Siglent EasyWave.

Odpowiedź częstotliwościowa
SDS2000X-E może sterować pracą modułu USB AWG lub niezależnym generatorem SDG Siglenta, skanuje amplitudę oraz fazę odpowiedzi częstotliwościowej i wyświetla dane w formie wykresu. Może również pokazać wyniki w formie listy i wyeksportować dane na dysk USB.

Adapter USB WIFI
Sterowanie poprzez WIFI przyrządu może zapewnić wygodną i bezpieczną metodę konfigurowania i zbierania danych. Ta nowa funkcja działa z zatwierdzonym przez Siglenta adapterem WiFi w celu zapewnienia bezprzewodowego sterowania i komunikacją z oscyloskopami Siglent SDS2000X-E.

Sterowanie WEB
Za pomocą nowego dedykowanego serwera WEB, użytkownicy mogą sterować pracą SDS2000X-E poprzez prostą stronę WEB. Zapewnia to wspaniałe zdalne rozwiązywanie problemów i monitorowanie możliwości. Ta strona web istnieje w wersji PC oraz mobilnej, które zawierają dedykowany wirtualny panel sterujący.

Odświeżany w czasie rzeczywistym ekran na stronie WEB
Za pomocą 100Mbps LAN, wewnętrzna strona WEB może być odświeżana z prędkością do 10 razy/sek., zapewniając odświeżanie prawie w czasie rzeczywistym danych przebiegu oraz pomiarów. Gdy jest oglądany na PC, ekran może być wyświetlany w trybie pełnego ekranu. Z tą cechą i z interfejsem PC VGA, można łatwo użyć projektora lub innego urządzenia wideo, aby dostarczyć ekran informacyjny dla dużego audytorium.

Pełna łączność
SDS2000X-E wspiera USB Host, USB Device (USB -TMC), LAN, Pass/Fail oraz Trigger Out.

Dane techniczne

                              SDS2202X-E                         SDS2352X-E
- Pasmo                       200MHz                               350MHz
- Sondy (std):  2 szt. sondy pasywnej PP215   2 szt. sondy pasywnej PP2035

- Szybkość próbkowania (max):  2 GSa/s,
- Bufor pamięci (max): 
         - 14Mpts/kanał (bez przeplotu),
          - 28Mpts/kanał (z przeplotem),
- Szybkość przechwytywania przebiegu (max): 110.000 wfm/s (tryb normal), 400.000 wfm/s (tryb sekwencyjny),
- Typ wyzwalania: Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video,
- Wyzwalanie i dekodowanie magistrali szeregowej (standard): IIC, SPI, UART, CAN, LIN,
- 16 kanałów analizy stanów logicznych (opcja): maksymalna szybkość przechwytywania do 1 GSa/s, długość rekordu do 14Mpts/kanał,
- USB moduł generatora AWG (opcja): jeden kanał 25MHz, szybkość próbkowania 125MHz, rozmiar pamięci próbki przebiegu 16kpts,
- Rysowanie charakterystyki częstotliwościowej: min częstotliwość początkowa 10Hz, minimalne skanowane pasmo 500Hz, maksymalne skanowane pasmo 120MHz (zależy od oscyloskopu i pasma AWG), maksymalnie 500 punktów skanowanych częstotliwości,
- USB WIFI adapter (opcja): 802.11b/g/n, WPA-PSK,
UWAGA: w celu zapewnienia kompatybilności zalecamy używanie akcesoriów tylko Siglent WIFI,
- I/O: USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, Sbus (Siglent MSO),
- Wyświetlacz 7 cali TFT-LCD (800x480px),
- Waga: bez opakowania 2,6kg, z opakowaniem 3,8kg.

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/siglent/sds2000xe.aspx

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży maszyn i narzędzi do obróbki.

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal obrabiarki.xtech.pl