empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2024-03-28
PVCHECKs-PRO Miernik do badań odbiorczych instalacji PV 1500V/40A
Producent:
HT Instruments
Numer katalogowy:
PVCHECKs-PRO

Pierwszy przyrząd do badań odbiorczych instalacji PV do 1500V/40A na rynku !

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim

Wielofunkcyjny przyrząd do badań odbiorczych instalacji solarnych do 1500V/40A umożliwiający wykonanie następujących pomiarów:

 • pomiar rezystancji izolacji na modułach/łańcuchach/polach fotowoltaicznych do 1500VDC (z obliczeniem PI i DAR),
 • pomiar napięcia rozwarcia Voc do 1500V zgodnie z IEC/EN62446,
 • pomiar prądu zwarciowego Isc do 40A zgodnie z IEC/EN62446,
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych prądem 200mA,
 • test polaryzacji,
 • funkcja GFL do wykrywania miejsca uszkodzeń izolacji w łańcuchach i modułach fotowoltaicznych,
 • badania modułów jednostronnych i dwustronnych.

PVCHECKs-PRO to przyrząd do badań odbiorczych przeznaczony do wykonywania wszystkich pomiarów bezpieczeństwa i weryfikacji instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą IEC/EN62446.

Jednym naciśnięciem klawisza GO przyrząd PVCHECKs-PRO wykonuje wszystkie pomiaru odbiorcze. Dzięki trybowi automatycznemu, PVCHECKs-PRO jest w stanie przetestować sekwencyjnie wszystkie stringi w skrzynce połączeniowej jednym naciśnięciem klawisza GO.

Funkcja GFL (Ground Fault Locator) wykrywa dokładnie miejsce uszkodzenia izolacji, przyspieszając rozwiązywanie problemów.

Dane techniczne

PVCHECKs-PRO to kompleksowe rozwiązanie pomiarowe spełniające normy IEC 62446-1 dla testów kategorii 1.

PVCHECKs-PRO wykonuje, w sekwencji automatycznej, wszystkie wymagane testy na jednostronnych (SF) oraz dwustronnych (BF) systemach fotowoltaicznych, wymagane przez IEC 62446-1 podczas badań odbiorczych instalacji fotowoltaicznych.

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku GO przyrząd PVCHECKs-PRO wykonuje następujące pomiary:

 • ciągłość przewodów uziemienia ochronnego i/lub przewodów wyrównawczych potencjały, jeżeli są na wyposażeniu,
 • test polaryzacji,
 • napięcie rozwarcia dla stringów do 1500V,
 • prąd zwarcia dla stringów do 40A,
 • rezystancja izolacji obwodów prądu stałego napięciem pomiarowym do 1500 V nawet na obwodach będących pod napięciem.

Zgodnie z wymaganiami normy IEC 62446-1, PVCHECKs-PRO porównuje właśnie zmierzone wartości Voc i Isc stringa z wynikami wcześniej zmierzonych stringów składających się na instalację PV, aby zapobiec niedopasowaniu napięcia i prądu.

Mierząc promieniowanie słoneczne (wymagany SOLAR03) i temperaturę modułu PV, PVCHECKs-PRO może ekstrapolować Voc i Isc na warunki STC (standardowe warunki testowe: 1000 W/m2, 25°C, AM 1,5), aby je móc porównać do wartości nominalnych podanych przez producenta modułu PV. Wewnętrzna baza danych przechowuje dane najpopularniejszych modułów, można też samodzielnie dodać więcej modułów PV. Po zakończeniu pomiaru, PVCHECKs-PRO dokonuje oceny i podaje wynik pozytywny lub wynik negatywny (OK/NO).

Rezystancja izolacji obwodów prądu stałego jest wykonywana zgodnie z 1 metodą testową IEC 62446-1. Wykonuje się dwa pomiary: pierwszy pomiar między biegunem ujemnym i uziemieniem, a następnie drugi pomiar między biegunem dodatnim i uziemieniem, unikając stosowania jakiejkolwiek skrzynki zwarciowej (*).

(*) Zgodnie z normą IEC 62446-1, metoda 2 badania rezystancji izolacji wymagałaby użycia skrzynki zwarciowej (zawierającej wyłącznik zdolny do wyłączenia znamionowego prądu stałego obciążenia), aby bezpiecznie wykonać i przerwać połączenie zwarciowe — po bezpiecznym podłączeniu kabli tablicy do urządzenia.

Rozwiązywanie problemów jest czynnością czasochłonną i kosztowną. Za każdym razem, gdy falownik wyłącza się z powodu braku izolacji, im szybciej zostanie przywrócony do normalnej pracy, tym szybciej powróci instalacja generująca energię i dochód. GFL to nowa funkcja, którą PVCHECKs-PRO odpowiada na każde pytanie technika: gdzie jest usterka izolacji? Dzięki tej funkcji PVCHECKs-PRO wskazuje dokładne miejsce uszkodzenia izolacji, więc technik może bez wahania przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu.

Główne cechy

 • Kategoria przepięciowa: CAT III 1500VDC,
 • Typy modułów PV - wszystkie najpopularniejsze typy modułów fotowoltaicznych:
       - jednostronne,
       - dwustronne.
 • Zakres napięciowy 15V – 1500V DC,
 • Zakres prądowy 0,2A – 40A DC,
 • DMM (pomiar napięć wejściowych),
 • Bezprzewodowy pomiar parametrów środowiskowych (otwarty teren; max 100m, wymagane połączenie bluetooth z SOLAR03):
          - strumień promieniowania słonecznego,
          - temperatura modułu.
 • Badania odbiorcze przy OPC (warunki pracy):
          - napięcie obwodu otwartego (Voc),
          - prąd zwarciowy (Isc).
 • Badania odbiorcze przy STC (standardowe warunki testowe) (otwarty teren ; max 100m, wymagane połączenie bluetooth z SOLAR03),
 • Testy wydajności/akceptacji przy OPC (warunki pracy) – Voc and Isc,
 • Testy wydajności/akceptacji przy STC (standardowe warunki testowe) (otwarty teren; max 100m, wymagane połączenie bluetooth z SOLAR03):
           - Voc and Isc,
           - wynik (OK/NO).
 • Ciągłość przewodów uziemienia ochronnego i/lub przewodów wyrównawczych potencjały prądem probierczym 200mA,
 • Pomiar rezystancji izolacji (tryb DUAL i tryb TIMER z napięciem probierczym 250V, 500V, 1000V, 1500V):
           - modułów,
           - macierzy/stringów,
           - całego pola.
 • Funkcja GFL (lokalizator zwarcia doziemnego),
 • Baza danych modułów fotowoltaicznych: 60 wbudowanych, 150000 na PC,
 • Pamięć 9999 testów,
 • Transfer danych / port komunikacyjny USB-C i WiFi,
 • Ekran graficzny LCD 240x240 pxl,
 • Pomoc online,
 • Brzęczyk,
 • Baterie:
           - 6 x 1,5V alkaliczne AA,
           - 6 x 1,2 akumulatory AA.
 • Zakres temperaturowy: -10°C ÷ +50°C,
 • Wodoszczelność: IP40.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Dokładność oblicza się jako ± [% odczytu + (liczba cyfr) * rozdzielczość] przy 23°C ± 5°C, wilgotność względna <80%HR.

DMM

Napięcie DC     
 Zakres[V]       Rozdzielczość [V]             Dokładność
3 ÷ 1500                  1                ±(1.0% odczytu + 2 cyfry)

Napięcie AC Trms
Zakres[V]        Rozdzielczość [V]              Dokładność
3 ÷ 1000                   1                ±(1.0% odczytu + 3 cyfry)

Zakres częstotliwości: 42,6 ÷ 69Hz; zerowanie napięcia dla mierzonych wartości <3V.

Badania odbiorcze

Sprawdzenie IV - napięcie DC przy OPC
  Zakres[V]         Rozdzielczość [V]               Dokładność
3,0 ÷ 1500,0              0,1                      ±(0,2% VOC)

Minimalne napięcie VPN do rozpoczęcia pomiaru: 15V.

Sprawdzenie IV - prąd DC przy OPC
  Zakres[A]           Rozdzielczość [A]               Dokładność
0,2 ÷ 40,0                  0,01                      ±(0,2% ISC)

Pojemność łańcucha modułów: max 30uF.

Sprawdzenie IV - napięcie DC przy STC
  Zakres[V]             Rozdzielczość [V]              Dokładność
3,0 ÷ 1500,0                0,1                 ±(4,0% odczytu + 2 cyfry)

Sprawdzenie IV - prąd DC przy STC
Zakres[A]               Rozdzielczość [A]              Dokładność
0,2 ÷ 40,0                     0,01               ±(4,0% odczytu + 2 cyfry)

GFL (Lokalizacja zwarć do ziemi)

Napięcie pomiarowe DC [V]: 250, 500, 1000, 1500.

Zakres [MΩ]    Rozdzielczość [MΩ]            Dokładność(*)             Dokładność pozycji
 0,1 ÷ 0,99            0,01               ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)            ± 1 moduł
 1,0 ÷ 19,9             0,1                ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)            ± 1 moduł
  20 ÷ 100               1                  ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)            ± 1 moduł

Napięcie rozwarcia: <1,25 x nominalne napięcie probiercze.
Prąd zwarciowy: <15mA (szczytowy) dla każdego napięcia probierczego.
Nominalny prąd mierzony: >1mA dla R = 1kΩ x Vnom (przy VPE, VNE= 0).

(*) W przypadku dokładności należy uwzględnić następujące ograniczenia:

 •  dokładność jest podana dla VPN ≥240V, Rfault≥10Ω,
 •  dokładność dla Rp i R(+) nie jest deklarowana, jeśli R(+)≥ 0,2MΩ i R(-) <0,2MΩ,
 •  dokładność dla Rp i R(-) nie jest deklarowana, jeśli R(+) < 0,2MΩ i R(-) ≥0,2MΩ,
 •  ustawiana wartość graniczna pomiaru 0,05MΩ, 0,1MΩ, 0,23MΩ ; Ilość modułów zestawu: 4 ÷ 35.


Funkcja GFL pozwala na uzyskanie poprawnych wyników pod następującymi warunkami:

 • test przeprowadzony przy Vtest ≥Vnom na pojedynczym nieuziemionym łańcuchu odłączonym od falownika i ewentualnych ograniczników,
 • test przeprowadzony przed jakąkolwiek diodą blokującą,
 • pojedynczy błąd osłabienia izolacji zlokalizowany w dowolnym miejscu łańcucha,
 • rezystancja izolacji pojedynczego osłabienia izolacji <0,23MΩ,
 • warunki środowiskowe podobne do tych, w których zgłoszono usterkę.

Pomiary bezpieczeństwa

Test ciągłości (RPE)
   Zakres[Ω]             Rozdzielczość [Ω]             Dokładność
  0,00 ÷ 9,99                    0,01            ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
10,00 ÷ 99,9                     0,1             ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
   100 ÷ 1999                     1               ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)

Prąd pomiarowy >200mA DC do 2Ω (łącznie z przewodami pomiarowymi), Rozdzielczość 1mA. Niepewność prądu pomiarowego ±(5,0% odczytu + 5 cyfr).
Napięcie rozwarcia 4 < V0 < 10 V.

Test rezystancji izolacji (MΩ) - tryb TIMER

Napięcie pomiarowe [V]: 250, 500, 1000, 1500.

   Zakres[Ω]            Rozdzielczość [Ω]                 Dokładność
 0,00 ÷ 9,99                   0,01                 ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)
10,00 ÷ 99,9                    0,1                 ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)

Napięcie rozwarcia: < 1,25 * nominalne napięcie probiercze.
Prąd zwarcia: <15mA (wartość szczytowa) dla wszystkich napięć testowych.
Wytwarzane napięcie: Rozdzielczość 1 V, niepewność pomiaru ±(5,0% odczytu + 5 cyfr) przy Rmierzone> 0,5% pełnego zakresu.
Prąd testu: > 1mA przy obciążeniu = 1kΩ x Vnom.

Test rezystancji izolacji (MΩ) - tryb DUAL

Napięcie pomiarowe [V]: 250, 500, 1000, 1500.
    Zakres[Ω]              Rozdzielczość [Ω]            Dokładność(*)
   0,1 ÷ 0,99                      0,01             ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)
   1,0 ÷ 19,9                       0,1              ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)
    20 ÷ 100                         1                ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)

Napięcie rozwarcia: < 1,25 * nominalne napięcie probiercze.
Prąd zwarcia: <15mA (wartość szczytowa) dla wszystkich napięć testowych.
Wytwarzane napięcie: Rozdzielczość 1 V, niepewność pomiaru ±(5,0% odczytu + 5 cyfr) przy Rmierzone> 0,5% pełnego zakresu.
Nominalny prąd mierzony: >1mA dla R = 1kΩ x Vnom (przy VPE, VNE= 0).

(*) W przypadku dokładności należy uwzględnić następujące ograniczenia:

 • Dokładność jest podana dla VPN ≥240V, Rfault≥10Ω,
 • Dokładność dla Rp i R(+) nie jest deklarowana, jeśli R(+)≥ 0,2MΩ i R(-) <0,2MΩ,
 • Dokładność dla Rp i R(-) nie jest deklarowana, jeśli R(+) < 0,2MΩ i R(-) ≥0,2MΩ.

DANE OGÓLNE

 • Wyświetlacz i pamięć:
      - Wyświetlacz: COG LCD, graficzny 240x240 z podświetleniem,
      - Pamięć: max 9999 testów, marker 3 poziomów,
      - Wbudowana baza danych modułów 60.
 • Zasilanie
      - Wewnętrzne:
             6x1,5V baterie alkaliczne AA lub
             6x1,2V akumulatory NiMH typu AA.
      - Doładowania akumulatorów wymagana jest zewnętrzna ładowarka,
      - Czas życia baterii (przy 20°C):
             RPE: > 500 testów (RPE≥0,1Ω),
             GFL, MΩ: > 500 testów (Riso ≥ 1kΩ x VTest, 5 sek. zał., 25 sek. wył.),
             IVCK: > 500 testów (brak SOLAR03, patrz wyżej wymienione warunki dla RPE, MΩ).
 • Interfejsy wyjściowe:
       - Komunikacja z PC: USB oraz WiFi,
       - Komunikacja z SOLAR-03: łączność BT (max odległość 100m – w otwartym terenie).
 • Cechy mechaniczne:
       - Wymiary: 225 x 165 x 75mm,
       - Waga (z bateriami): 1,2kg,
       - Szczelność obudowy: IP40.
 • Warunki środowiskowe:
       - Temperatura odniesienia: 23°C ± 5°C,
       - Temperatura pracy: -10°C ÷ 50°C,
       - Dozwolona wilgotność względna: <80%RH,
       - Temperatura magazynowania: -10°C ÷ 60°C,
       - Wilgotność magazynowania: <80%RH,
       - Max. wysokość pracy: 2000m.
 • Spełniane normy:
       - Bezpieczeństwa: IEC/EN61010-1, 61010-2-034,
       - EMC: IEC/EN61326-1,
       - Bezpieczeństwo akcesoriów pomiarowych: IEC/EN61010-031,
       - Pomiary: IEC 60891, IEC/EN62446-1 (IVCK),
       - Dokumentacja techniczna: IEC EN 61187,
       - Izolacja: podwójna izolacja,
       - Stopień zapylenia: 2,
       - Kategoria przepięciowa: CAT III 1500V do ziemi, maks. 1500 VDC, 1000VAC między wejściami.

Przyrząd ten spełnia wymagania dyrektyw:
CZERWONA: dyrektywa 2014/53/UE, LVD: dyrektywa 2014/35/UE, EMCD: dyrektywa 2014/30/UE, RoHS: dyrektywa 2011/65/UE, WEEE: dyrektywa 2012/19/UE.

Więcej informacji: https://tomtronix.pl/ht/pvcheck_pro.aspx

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży maszyn i narzędzi do obróbki.

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal obrabiarki.xtech.pl