Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2024-02-20
Wdrożenia
Wdrożenia
Zasięg:
międzynarodowy

OZNACZENIE CE

Klientom, którzy szukają pomocy w zakresie oznaczenia CE, oferujemy nasze usługi w szczególności w ramach poniższych dyrektyw „nowego podejścia":

- Maszynowej (MD) - 2006/42/WE

- Niskonapięciowej (LVD) - 2014/35/UE

- Dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - 2014/30/UE

- Dot. ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (ROHS 2) - 2011/65/UE

- Ciśnieniowej (PED) - 2014/68/UE

- Dot. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) 2014/34/UE

oraz norm zharmonizowanych z pow. dyrektywami, w szczególności:

- EN ISO 12100 – dot. oceny ryzyka

- EN ISO 14120 (poprzednio EN 953) – dot. osłon stałych i ruchomych

- EN ISO 13857 – dot. odległości bezpieczeństwa do stref niebezpiecznych

- EN 60204-1 – dot. wyposażenia elektrycznego maszyn

- EN 61439-1, -2 – dot. rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych

- EN ISO 13850 – dot. zasad projektowania zatrzymania awaryjnego

- EN ISO 13849-1, -2 – dot. niezawodności układów bezpieczeństwa maszyn (poziomy PL) oraz ich walidacji

- EN 62061 – dot. niezawodności układów bezpieczeństwa maszyn (poziomy SIL)

- i wielu innych

Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdzają m.in.:

- współtworzenie norm z zakresu bezpieczeństwa maszyn, w ramach członkostwa w Komitecie Technicznym nr 158 (PKN),
- stała współpraca z organami nadzoru rynku, jak i
- stała współpraca ze światowymi firmami produkcyjnymi przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, elektronicznego, oświetleniowego, motoryzacyjnego, odlewniczego, energetycznego, górniczego i wielu innych.

Skorzystaj z naszej eksperckiej wiedzy, sprawdzonych narzędzi i wieloletniego doświadczenia. Dołożymy wszelkich starań, abyś również Ty dołączył do grona naszych zadowolonych klientów.

MINIMALNE WYMAGANIA

Kto musi spełnić minimalne wymagania BHP?

Zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych (rozp. MG Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) i europejskich (dyrektywa 2009/104/WE), pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby sprzęt wykorzystywany przez pracowników podczas pracy, w tym maszyny i urządzenia, spełniał minimalne wymagania (MW) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek ten pracodawca może realizować samodzielnie, jeżeli posiada wystarczające kompetencje. Może również posiłkować się usługami specjalistycznych firm zewnętrznych, które pomogą mu sprawdzić i jeżeli zajdzie taka potrzeba, dostosować wyposażenie miejsca pracy do MW. Zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia MG, odpowiedzialność za spełnienie MW, spoczywa jednak na pracodawcy. Dlatego też niezwykle istotne znaczenie ma wybór ewentualnego zewnętrznego usługodawcy i sprawdzenie jego kompetencji.

Kiedy warto zlecić tego typu prace firmie zewnętrznej?

Pracodawcy zlecają ocenę zgodności i dostosowanie maszyn podmiotom zewnętrznym najczęściej z powodu braku czasu, sprawdzonych narzędzi oraz wystarczającej wiedzy i doświadczenia w tym temacie. Jako Cert Partner posiadamy wszystkie te atuty. Od 2004 r. prowadzimy na terenie całego kraju specjalistyczne szkolenia i praktyczne warsztaty z zakresu MW oraz dyrektywy maszynowej. Jesteśmy przekonani, że stanowi to najlepszy dowód potwierdzający nasze kompetencje i bogate doświadczenie. Do dnia dzisiejszego pomogliśmy w ocenie i dostosowaniu maszyn kilku tysiącom klientów.

W zakres naszych usług wchodzi zarówno audyt MW (forma skrócona/uproszczona), jak również kompleksowa pomoc w dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań obejmująca m.in.:

- Identyfikację niezgodności z minimalnymi wymaganiami;
- Analizę zagrożeń i ocenę ryzyka;
- Propozycję zmian, mających na celu zapewnienie zgodności;
- Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji;
- Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zalecanych rozwiązań oraz
- Przeprowadzenie końcowej walidacji.

Dodatkowo możemy podjąć się również innych prac, takich jak np.:

- Wymaganych przez przepisy, okresowych kontroli stanu zgodności z MW;
- Kontroli specjalnych po długich przestojach, zmianie lokalizacji maszyny, po pracach modyfikacyjnych, wypadkach przy pracy, itp.;
- Opracowania instrukcji stanowiskowych;
- Przeprowadzenia audytu odbiorowego przy zakupie używanych maszyn – klient otrzymuje pewność dotyczącą zgodności maszyny z wymaganiami prawnymi.

CERTYFIKACJA

Cert Partner nie jest firmą certyfikującą. Pomożemy Ci jednak dobrze przygotować się do procesu certyfikacji w wybranej przez Ciebie firmie certyfikującej. Co więcej, możemy również pomóc Ci w wyborze odpowiedniej firmy certyfikującej zarówno w obszarze certyfikacji:

- wyrobów (w zakresie znaku GS, M+T, PN, itd.),
- osób (np. bezpieczeństwo funkcjonalne), jak i
- systemów zarządzania (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, PN-N-18001 – OHSAS, itd.).

Certyfikacja ta nie jest często wymagana przez przepisy prawa, ale często jest standardem rynkowym, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnej firmy.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Bezpośredni kontakt w sprawach doradztwa, wdrożeń i certyfikacji:

+48 508 438 098 cioz@certpartner.pl

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

Cert Partner sp z o.o.

Dział oceny zgodności i certyfikacji

Nr telefonu: 508 438 098 Skopiuj

Nr telefonu: 508 438 099 Skopiuj

E-mail: cioz@certpartner.pl Skopiuj
WWW: certpartner.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal obrabiarki.xtech.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...