empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-02-24
Roboty mobilne – czy dzięki uldze na robotyzację będzie ich więcej?

Systemy AGV i AMR to systemy, które coraz bardziej zyskują na popularności w kontekście automatyzacji transportu wewnątrzzakładowego. Poniesione koszty inwestycyjne na takie rozwiązania, mają szansę zwrócić się na kilku płaszczyznach. Od podnoszenia bezpieczeństwa ludzi, poprzez wydajność procesu, na korzyściach finansowych kończąc. Na jakie udogodnienia zatem możemy liczyć w zamian? Kiedy inwestycja w roboty mobilne jest najbardziej opłacalna? I co zyskamy dzięki uldze na robotyzację?

O znaczeniu transformacji cyfrowej dla firm przypominają autorzy najnowszego raportu z badania Instytutu Humanites „Bariery i trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce". Jak podkreślają, transformacja cyfrowa daje szansę na rozwój firmy oraz budowanie przewagi technologicznej i konkurencyjnej. Jest przy tym narzędziem przeprowadzania zmian, a nie celem samym w sobie. Stąd istotnym krokiem dla firm na drodze do Przemysłu 4.0 jest automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Dostępne na rynku badania mówią, że stropień automatyzacji polskich firm wciąż jest niezadowalający. Potrzebny jest impuls, który sprawi, że firmy przekonają się do inwestycji w nowe technologie. Jednym z nich może okazać się ulga na robotyzację zapisana w tzw. „Polskim Ładzie". Czy będzie to wystarczająca zachęta, by więcej firm zdecydowało się wdrożyć innowacyjne rozwiązania w tym obszarze?

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?
Jak czytamy na stronie Forum Automatyki i Robotyki Polskiej (FAiRP), związku pracodawców, który zrzesza firmy z branży automatyki i robotyki, z ulgi na robotyzację (tzw. ulgi robotycznej), mogą skorzystać firmy - podatnicy PIT oraz CIT, opodatkowani liniowo bądź według skali - które poniosą koszty uzyskania przychodu w związku z inwestycją w robotyzację. Tym samym ulga nie rekompensuje kosztów zakupu, a więc nie jest ulgą inwestycyjną, ale ma charakter ulgi podatkowej – pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym. Potwierdzają to zapisy z ustawy z dnia 29 października 2021, w par. 76 art. 38eb pkt 1 (str. 85-86), przy czym można je odliczyć – pod pewnymi warunkami – od podstawy opodatkowania, a nie od dochodu. W myśl art. 38eb. 1. cytowanej ustawy, „podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych".

Ulga na robotyzację ma na celu pomóc firmom w podnoszeniu bezpieczeństwa pracowników, zwiększaniu innowacyjności, produktywności i konkurencyjności na rynku wewnętrznym i międzynarodowym, a także generowaniu oszczędności. Ten krok może też stać się impulsem do inwestowania przez przedsiębiorców w kolejne, efektywne i długoterminowe projekty rozwojowe.

Podnoszenie bezpieczeństwa pracowników
Według raportu GUS z 2020 roku, w przetwórstwie przemysłowym prawie 8 na 1000 pracujących doświadczyło wypadków przy pracy, a w branży transportu i gospodarki magazynowej – prawie 6 na 1000 osób. Co więcej, aż 60,8% wypadków przy pracy spowodowanych było nieprawidłowym zachowaniem pracownika. Błędów ludzkich nie da się wyeliminować, chyba że wyeliminujemy udział człowieka z niektórych czynności, np. związanych z transportem wewnętrznym. Możemy zrobić to m.in. dzięki robotom mobilnym.

Jak podkreśla Olaf Dudek, Manager Działu Badań i Rozwoju Robotyki Mobilnej w firmie Etisoft Smart Solutions: – Wdrażanie mobilnych robotów ma sens nie tylko tam, gdzie pracownicy pracują z niebezpiecznymi czy ciężkimi przedmiotami i są narażeni na wypadki przy pracy, ale także tam, gdzie środowisko pracy jest zwyczajnie trudne dla człowieka. Niektóre roboty AMR są w stanie pracować w temperaturze nawet poniżej -20C. Dlatego zamiast narażać bezpieczeństwo pracownika i ryzykować koniecznością wypłaty odszkodowania za uszczerbek na jego zdrowiu, warto zainwestować w nowoczesne, zautomatyzowane rozwiązania.

Zwiększenie wydajności
W działalności magazynów czy zakładów produkcyjnych istnieje wiele czynności, które nie przynoszą dużej wartości, ale są konieczne do wykonania. Lokalizowanie towarów, kompletowanie i przemieszczanie to jedne z nich. Jeżeli specyfika działalności przedsiębiorstwa wymaga, aby czynności te były realizowane względem dużych ilości materiałów czy towarów, to dzięki robotom można robić to szybciej i z mniejszym ryzykiem kosztownych pomyłek. Właśnie z tego powodu systemy AGV i AMR trafiają głównie do większych zakładów.

Zwiększenie wydajności możliwe jest również dzięki temu, że roboty mobilne, w przeciwieństwie do ludzi, nie mają dni o obniżonej produktywności, nie potrzebują urlopu, zwolnień lekarskich ani przerwy po zmianie. Do tego ładują się błyskawicznie, przez co maksymalnie skracamy czas ich przestojów w pracy.

Oszczędności
Wdrożenie systemów AGV i AMR polecane jest także firmom, w których do realizacji procesów związanych z transportem wewnętrznym potrzeba wielu osób. Odpada wówczas konieczność ponoszenia stałych kosztów na wynagrodzenia, a także na sam sprzęt, który wykorzystywany jest do tego typu zadań, jak np. wózki widłowe. W dłuższej perspektywie czasowej generuje to pokaźne oszczędności. Wszystko wskazuje na to, że będą one jeszcze większe, gdyż specjaliści z Etisoft Smart Solutions są na tropie do opracowania systemu automatycznej wymiany akumulatorów w ramach unijnego projektu HEPIS. Dzięki niemu możliwe byłoby obniżenie kosztów funkcjonowania AGV i AMR.

– Nakłady finansowe poniesione na systemy AGV i AMR zwykle mogą się zwrócić w ciągu 2 do 5 lat od wdrożenia. Naszym klientom zapewniamy także możliwość współpracy w modelu abonamentowym. Dzięki temu na automatyzację procesów transportu wewnętrznego mogą zdecydować się również mniejsze firmy, których nie stać na jednorazowy duży wydatek. W takim przypadku zysk z inwestycji może pojawić się nawet już w pierwszym miesiącu po wdrożeniu – podkreśla Olaf Dudek z Etisoft Smart Solutions.

Ulga na robotyzację obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i jest przewidziana na kolejnych 5 lat. Warto już dziś rozważyć inwestycję w robotyzację i dzięki zakupowi nowych robotów i urządzeń, zwiększyć potencjał produkcyjny firmy.