empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-18
Zarządzanie produkcją od A do Z

Współczesne przedsiębiorstwa zmagają się z koniecznością panowania nad szeregiem różnych działań i procesów wytwórczych, co wymaga planowania i rejestrowania osiąganych wyników. Począwszy od fazy projektowania, aż po fazę sprzedaży osoby reprezentujące różne działy firmy poświęcają swój czas i zaangażowanie, a od wyniku ich pracy zależy szybkość realizacji i rentowność całego przedsięwzięcia. Z pomocą przychodzą narzędzia informatyczne do zarządzania produkcją.

Niestety różnorodność narzędzi informatycznych wspomagających pracę poszczególnych działów może uniemożliwiać spójne planowanie wielu projektów realizowanych w tym samym czasie w organizacji. Jest to szczególnie widoczne w obszarze produkcji jednostkowej. Przykładowo wydzielone środowisko inżynieryjne CAD, oderwane od obszaru gospodarki magazynowej, utrudnia szybkie kalkulowanie oferty cenowej przez dział handlowy, a także analizę dostępności surowców czy automatyczne generowanie zapotrzebowań materiałowych. Co więcej, faza realizacji produkcji właściwej planowana jest niejednokrotnie osobno, to znaczy z pominięciem wpływu na opóźnienia kolejnych działań (np. montażu czy uruchomienia), co w konsekwencji wpływa na terminowość realizacji całego zamówienia klienta. Nawet zaawansowane narzędzia do planowania zleceń produkcyjnych nie uwzględniają następstw opóźnień wytwarzania względem pozostałych faz realizacji projektu.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ INŻYNIERSKĄ
Nie lepiej wygląda kwestia zarządzania dokumentacją projektową, na przykład rysunkami i modelami 3D, wymaganiami technicznymi, ofertami, umowami, gwarancjami, korespondencją itp. Dokumentacja przechowywana jest zazwyczaj na stacjach roboczych poszczególnych użytkowników. Na różnym etapie realizacji projektu pojawiają się kolejne wersje ww. dokumentów, a ich treść opracowywana jest niejednokrotnie przez wielu współpracowników.

Zapanowanie nad dokumentami, bez możliwości modelowania ścieżek obiegu i zbiorczego ich gromadzenia, staje się więcej niż uciążliwe.

INTEGRACJA CAD I ERP
Rozwiązaniem przedstawionych powyżej problemów jest integracja środowisk informatycznych dostarczonych przez różnych producentów. Jednak ilość danych koniecznych do wymiany oraz ich wielokierunkowy transfer czyni to zadanie niemal niemożliwym, a z pewnością bardzo kosztownym, zarówno w fazie samej integracji, jak i późniejszego utrzymania. Dużo sensowniejszym wydaje się wdrożenie zintegrowanego środowiska ERP/CAD oferowanego przez jednego dostawcę.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Z PROALPHA
Aplikacja firmy proALPHA to system programów umożliwiający pracę na wielu projektach realizowanych w jednym czasie. Standardowa struktura projektu pozwala na opisanie kolejnych etapów i wynikających z nich zadań, wskazanie kamieni milowych oraz włączenie procesów produkcyjnych w splot działań. Dodatkowo alokowanie zasobów ludzkich i materialnych pozwala nie tylko na śledzenie ich obciążenia, ale również rejestrowania rzeczywistego czasu pracy w projektach. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość budżetowania struktury zadań i porównywania kosztów postulowanych z faktycznie poniesionymi (w dowolnym ujęciu rodzaju czy miejsca ich powstawania, na podstawie zarejestrowanych dokumentów tj. karty pracy, faktury kosztowe itp.).

Co więcej, system proALPHA ma wbudowane wtyczki do aplikacji CAD umożliwiające ujednolicenie bazy indeksów materiałowych, przejmowanie wielopoziomowych struktur BOM i przechowywanie dokumentacji 2D/3D. Modele oraz dokumentacja techniczna mogą być przechowywane w strukturze folderów ma serwerze DMS, opatrzone prawami dostępu z możliwością przypisywania wersji plikom i kontekstowego ich przeszukiwania. Tym samym proALPHA przejmuje funkcję systemów PLM/PDM, redukując jednocześnie koszty utrzymania dodatkowego środowiska.

Dodatkowo system umożliwia definiowanie procesów Workflow, formalizując ich etapy, ścieżki realizacji i osoby odpowiedzialne. Przykładem praktycznego zastosowania jest utworzenie nowego indeksu materiałowego i uzupełnienie kompletu informacji na jego temat przez pracowników reprezentujących różne działy firmy. Innym przykładem jest proces opracowania oferty według specyfikacji klienta, poprzedzony przygotowaniem kompletnej technologii z marszrutą i BOM-em dającej wiarygodną podstawę kalkulacji planowanego kosztu TKW.

System ProALPHA umożliwia również definiowanie szablonów technologii produktów wielowariantowych i konfigurowanie ich już na etapie rejestracji zamówienia klienta. Uzupełnieniem ww. funkcjonalności jest zaawansowany moduł APS, czyli narzędzie do wielozasobowego planowania procesów produkcyjnych. Na podstawie zdefiniowanych marszrut proALPHA zaplanuje optymalny harmonogram realizacji zleceń, uwzględniając kalendarze dostępności zdefiniowanych zasobów takich jak: pracownicy, stanowiska pracy, maszyny, narzędzia warsztatowe, niezbędna powierzchnia czy transport wewnętrzny, a przede wszystkim dostępność materiałów.

Stosowanie różnych horyzontów planistycznych z możliwością ich mrożenia, w powiązaniu z dostępnymi strategiami optymalizacji, daje możliwość wyliczenia realnych czasów realizacji całych sieci zleceń powiązanych z uwzględnieniem zapotrzebowania na prefabrykaty i materiały zakupowe wraz z okresami ich uzyskania. Zaplanowany przez dział produkcji termin wykonania zleceń na wyroby gotowe aktualizuje daty pozostałych zadań do zrealizowania w projekcie, dając tym samym szanse na zareagowanie lub poinformowania klienta o spodziewanych opóźnieniach.

Jak widać, nowoczesne zarządzanie produkcją powinno być sprowadzone do stosowania zintegrowanego narzędzia informatycznego. Tylko w ten sposób zwiększymy wydajność wytwarzania i sprawniej będziemy zarządzać dokumentami oraz cyklem produktu. Warto więc skorzystać z integracji CAD i ERP, szczególnie że wpisuje się ona w założenia czwartej rewolucji przemysłowej,

Autor:
proALPHA POLSKA
Źródło:
ERP-dla-produkcji.pl
Dodał:
proALPHA Polska Sp. z o.o.

Czytaj także