Powrót do listy komunikatów Dodano: 2021-06-04  |  Ostatnia aktualizacja: 2021-06-04
17 laureatów 47 Olimpiady Wiedzy Technicznej
Ilustracja nadesłana (przez FSNT-NOT)
Ilustracja nadesłana (przez FSNT-NOT)

17 laureatów XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej wyłonił obradujący 1 czerwca br. w trybie online Komitet Główny OWT.

Laureatów wyłoniono na podstawie wyników zawodów III stopnia (finałów centralnych), które zostały przeprowadzone 22 maja br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Bezpośrednim organizatorem zawodów był Wydział Elektroniki WAT. W finałach wzięło udział 39 uczniów, a zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu technicznego z wybranej grupy tematycznej.

Wcześniej, 23 października ubr., na platformie elektronicznej przeprowadzono zawody I stopnia (eliminacje szkolne), a 1 lutego br. zawody II stopnia (okręgowe).

7 laureatów wyłoniono w grupie elektryczno-elektronicznej. Najlepszym zawodnikiem w tej grupie okazał się Szymon Strzelczyk, uczeń Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Laureat zdobył 93 na 100 możliwych do zdobycia punktów i on otrzyma tytuł laureata z nr 929, kolejnym numerem jaki w ciągu 47 lat zdobyli od pierwszej edycji Olimpiady w 1974 r. jej laureaci. Opiekunem laureata, który doprowadził go do sukcesu jest pan Paweł Kelm.

W grupie mechaniczno-budowlanej wyłoniono 10 laureatów, a najlepszy był Korneliusz Obarski, uczeń Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie, który zdobył 92 punkty. Jego opiekunem jest pan Piotr Kononowicz.

Olimpiada została powołana w 1974 r. Jej organizatorem jest od wielu lat Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT). Olimpiadą kieruje Komitet Główny, któremu przewodniczy prof. Stanisław Wincenciak z Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zawody OWT są trzystopniowe. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu zestawu testów i kilku prostych zadań. W eliminacjach okręgowych, zawodnicy rozwiązywali zadania wybranych grupach tematycznych, a ich zawartość dotyczyła statyki konstrukcji, kinematyki ruchu brył, termodynamiki, praw fizyki oraz budowy materii, a także obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania systemów cyfrowych na poziomie wymagań dopełniających z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, mechanika ogólna, elektrotechnika, elektronika i podstawy miernictwa elektrycznego.

Zawartość tematów skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji, z uwagi na sytuację pandemiczną, planowane jest we wrześniu

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia branży

Źródło:
FSNT-NOT
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także